wz
 

Rôzne veselé zábery zo sveta žien, mužov, detí...

 

           

Zdroj: Fotografie z internetu a čo som dostala od netových priateľov v e-mailoch.

             

 

 

 

by Cezmín lovakia 2012 http://cezmin.wz.cz