wz

Vysoké Tatry

Okresné mesto Topoľčany

Obec Horné Chlebany

 
VLADIMÍR JURJEVIČ VOLEGOV*19.12.1957 - Narodil sa v ruskom Chabarovsku, s maľovaním začal v troch rokoch.

100 krát

VLADIMÍR JURJEVIČ VOLEGOV

           

Zdroj: Fotografie z internetu a čo som dostala od netových priateľov v e-mailoch.

         

VLADIMÍR JURJEVIČ VOLEGOV

www.volegov.com
http://volegovdolls.com

 

Vladimír Volegov sa narodil 19.12.1957 v Chabarovsku (Rusko). Začal maľovať vo veku troch rokov a jeho talent sa prejavoval trvalo aj v ďalšom období dospievania. Potom, čo absolvoval umeleckú školu v ukrajinskom meste Krivoj Rog a vojenskú prezenčnú službu, bol prijatý do lvovského Polygrafického ústavu úžitkového umenia. Od roku 1984 na seba upozorňoval výrazným talentom. Získal niekoľko cien v medzinárodných súťažiach.
V roku 1988 sa Vladimír Volegov presťahoval do Moskvy. Stal sa vyhľadávaným návrhárom a grafikom. Pre významné ruské nakladateľstvá navrhoval plagáty a obaly na CD a hudobné kazety. V tej dobe sa ale tiež veľa venoval portrétnej maľbe a maľbe prírodných scenérií. Vystavoval na skupinových výstavách a mal aj niekoľko výstav vlastných.
V roku 1990 získal Vladimír Volegov prísľub pre študijnú cestu do Európy. Keď z toho zišlo, rozhodol sa pre študijnú cestu na vlastnú päsť. Cestoval po Európe a peniaze na živobytie si zarábal maľovaním portrétov v uliciach Barcelony, Berlína, Florencia, Paríža, Viedne a v ďalších európskych mestách s preslávenými obrazárňami a galériami. Vo februári 2004 podpísal Vladimír Volegov dlhodobý kontrakt s americkým nakladateľstvom Soho Editions.
Štúdium v galériách a častá zárobková činnosť na uliciach ho postupne vyzbrojila suverénnou technikou i hĺbkou pohľadu na ľudské telo a najmä ľudskú tvár. Za posledných 14 rokov jeho umenie vyzrelo v osobitosti ako zobrazovať človeka aj s jeho okolím v živých, až jasavých farbách, so zdôraznením všetkého krásneho a príjemného. Niektorí kritici súdia, že sa tak často dostáva až k hranici prijateľnosti. Iní sú toho názoru, že rozhodné pritakanie všetkému pozitívnemu nemožno považovať v tomto prípade za umelecké previnenia. Konečný súd však rovnako prednáša po zhliadnutí jeho diela každý divák sám. Za posledných 14 rokov sa jeho umenie pozoruhodne vyvinulo v očarujúce figuratívna maľby.

1984-1988 - účastník štyroch medzinárodných súťaží POSTER
1985 - víťaz ALL-hospodárskej súťaže Únie karikatúr IN "Komsomolskaja Pravda"
1988 - víťaz sovietsko-POĽSKO SÚŤAŽE plagát (1 miesto)
1988 - spolupráca s firmami, "MELODY", "RDM", "Moroz Records", "GENERAL Records", "REC RECORDS"
1991 - víťaz súťaže o najlepší plagát "Cársky lov" MOVIE (1 a 3 miesto)
1994 - Vytvorenie plastika INŠTALÁCIA - PROJEKT "REEBOK"
1996 - víťaz súťaže "maľovanie tela" (1 miesto)
1996 - demonštrácie UMENIE "maľovanie tela" (Rakúsko)
1996 - víťaz výstava "INTERCHARM 1996" súťaž "IMAGE 2000" (2. miesto)
1998 - spolupráca s časopisom "TV PARK"
1999-2000 - DESIGN časopisu "ANDREY" a vytvorenie noviny "ANDREY EXPRESS"
2000 - vydanie karty s karikatúrami slávny ruský STARS
2001 - DESIGN zo štyroch častí CD, VHS a DVD seriálu "starých piesní O hlavných vecíach"
2001-2002 - vedúci výtvarník na "Nové COMICS" časopis
2001-2002 - účastník výstavy kozmetická firma "DEBON". CREATION maľbe s využitím MAKE-UP MATERIÁLY
2002-2003 - Spolupráca s NITOUSSOV nakladateľstvom. TVORBA komiksov "zafíry kráľovnej EUDOKIYA"
2003 - spolupráca s "Polystar" SPOLOČNOSTI. TVORBA mini-PLASTIK

1984-1988 - PARTICIPANT OF FOUR INTERNATIONAL COMPETITIONS OF POSTER
1985 - WINNER OF ALL-UNION COMPETITION OF CARICATURES IN "KOMSOMOLSKAYA PRAVDA"
1988 - WINNER OF SOVIET-POLAND COMPETITION OF POSTER (1 PLACE)
1988 - COLLABORATION WITH COMPANIES "MELODY", "RDM", "MOROZ RECORDS", "GENERAL RECORDS", "REC RECORDS"
1991 - WINNER OF COMPETITION FOR THE BEST POSTER TO "TSAR'S HUNTING" MOVIE (1 AND 3 PLACE)
1994 - CREATION OF SCULPTURE INSTALLATION - PROJECT FOR "REEBOK"
1996 - WINNER OF COMPETITION "BODY PAINTING" (1 PLACE)
1996 - DEMONSTRATION OF ART "BODY PAINTING" (AUSTRIA)
1996 - WINNER OF EXHIBITION "INTERCHARM 1996" COMPETITION "IMAGE 2000" (2 PLACE)
1998 - COLLABORATION WITH MAGAZINE "TV PARK"
1999-2000 - DESIGN OF MAGAZINE "ANDREY" AND CREATION OF NEWSPAPER "ANDREY EXPRESS"
2000 - PUBLICATION OF CARDS WITH CARICATURES OF FAMOUS RUSSIAN STARS
2001 - DESIGN OF FOUR PARTS OF CD, VHS AND DVD SERIES "OLD SONGS ABOUT THE MAIN THINGS"
2001-2002 - CHIEF ARTIST ON "NEW COMICS" MAGAZINE
2001-2002 - PARTICIPANT OF EXHIBITION OF COSMETIC COMPANY "DEBON". CREATION PAINTINGS USING MAKE-UP MATERIALS
2002-2003 - COLLABORATION WITH NITOUSSOV PUBLISHING HOUSE. CREATION OF COMICS "SAPPHIRES OF QUEEN EUDOKIYA"
2003 - COLLABORATION WITH "POLYSTAR" COMPANY. CREATION OF MINI-SCULPTURES.

 

 


https://www.youtube.com/watch?v=GwU_NhbTGJ0#t=83


https://www.youtube.com/watch?v=Zjs9QNjYAXE

 


VLADIMIR VOLEGOV.WATERLILIES

http://www.youtube.com/watch?v=vc1Izs4thq4

Vladimir Volegov, peintre Russe contemporain exerce son talent dans un style figur

http://www.youtube.com/watch?v=8r9jmDsSQQc

Vladimir Volegov peintre dans l'art de l'affiche.

http://www.youtube.com/watch?v=lKxVo0WDvMo

Waltz Legend Vladimir Volegov

http://www.youtube.com/watch?v=fst1MB4Iibc

Vladimir Volegov Part.3 /Children,/ pictures and music.

http://www.youtube.com/watch?v=8wKhgZ8FXek


https://www.youtube.com/watch?v=EUAwUrF6kIA#t=32

Memories of summer - Art Vladimir Volegov d¦ For Muza ...

http://www.youtube.com/watch?v=y4i6w0kIxDk

Vladimir Volegov (pictures and music) part.2.-

http://www.youtube.com/watch?v=Z-c7_NXIbtQ


Allegro - Art Vladimir Volegov

http://www.youtube.com/watch?v=4vXxGYyuGco


by Cezmín Slovakia 2015 http://cezmin.wz.cz