wz
 

 

 

 

Vysoké Tatry

Okresné mesto Topožčany

Obec Horné Chlebany

Od nepamäti žudia skrᚾovali nielen svoje okolie v ktorom žili, ale aj svoje tváre a telá. Pretrváva to dodnes a nielen u Indiánov a divokých kmeňov, ale aj v civilizovanom svete. V nejednom meste sveta nájdete na uliciach pomažovaných žudí ako stojace či v iných polohách tela sa nachádzajúce sochy. Tu je ukážka niekožkých malieb tela.

Namažované oblečenie na žuďoch...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by Cezmín Slovakia 11.4.2013 http://cezmin.wz.cz