wz
 

Ivanka, ďakujeeem!!!!!

Zdroj: Fotografie z internetu a čo som dostala od netových priateľov v e-mailoch.

Okresné mesto

Odkazy

Halloween

 Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom kráľovstve, Kanade, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský sviatok.
Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen (doslovný preklad: predvečer všetkých svätých).
Halloween je pôvodne pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec pohanského roka).
Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku všetkých svätých.
Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, ďalej čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod.
Farby červená, žltá, oranžová a čierna.Toľko vo wikipédii.

Samhain

Samhain bol hranicou medzi dvoma hlavnými periódami (letom a zimou), pre Keltov bol začiatkom nového roka, a bol vnímaný tiež ako doba, kedy sa stiera hranica medzi svetom živých a mŕtvych. Verilo sa, že sa duša zosnulých v tento čas vracajú na zemský povrch, a živí môžu navštíviť podsvetie. Keď boli na začiatku 1. stor.n.l. keltské územia dobyté Rimanmi, začali sa prelínať keltské a rímske zvyky, a ku sviatku Samhain sa začal sláviť aj koniec úrody. K symbolom Samhainu pribudlo obilie a ovocie. Počas ďalších asi 500 rokov sa šíril vplyv katolíckej Cirkvi.
Pápež Bonifác IV. sa chcel zbaviť pohanských zvykov a pre obdobie Samhainu vytvoril nový sviatok - sviatok Všetkých Svätých, správne nazývaný "DUŠIČKY" - po starom, ktorý mal staré zvyky nahradiť (anglicky sa sviatok volá All Hallows 'Day, z toho vzniklo neskoršie Halloween). Ale ľudia, donútení Cirkvou a vrchnosťami ku kresťanstvu, to vyriešili tak, že jednoducho slávili obidva sviatky. V 16. storočí už boli sviatky prelínané tak, že sa slávili ako jeden.
Sviatok Samhain sa oslavuje v takzvaný "cross-quarter day", teda deň v polovici medzi rovnodennosťou (deň rovnako dlhý ako noc) a slnovratom (na severnej pologuli najkratší deň a najdlhšiu noc). Iným štvrtiacim dňom sú Hromnice (v keltskom kalendári sviatok Imbolc).
Tak teda slovo Samhain (názov sviatku oslavujúceho sa v noci z 31. októbra na 1. november) sa dnes voľne prekladá „ako koniec leta“, skôr jeho význam však jednoducho znamená „koniec“ čiže smrť. „Pre Keltov bol Samhain časom, kde sa otvára brána medzi týmto a ďalším svetom. Bol to teda čas komunikácie s mŕtvymi, ktorí sa ako divoký jesenný vietor túlali po zemi. V predvečer slávenia nového roku Slovanov, podľa druidov, čiže žrecov keltského náboženstva, národ hasil všetky ohne, krby a sviece. Večer bol zapálený veľký oheň z dubového dreva, lebo dub považovali za posvätný strom. Na tomto ohni boli spaľované obetované plody, zvieratá a niekedy i ľudské obete, ktorými sa snažili získať náklonnosť Samhaina. Verili pri tom, že Samhain v tento deň dovoľuje dušiam mŕtvych navracať sa domov. A práve odtiaľ vznikol zvyk táborenia v temnote, maskách a kostýmoch zobrazujúcich prízraky, preludy, príšery, vedmy, démonov a všemožné ohavnosti. Lebo živí sa dostávali do blízkosti mŕtvych a kontaktovali sa s nimi pomocou magických aktov, napodobňujúc správanie mŕtvych.
Ak sa zúčastňujeme obradov „trick or treat“, obdarovávame darčekmi nie nevinné deti, ale satana (poznámka: nie satana, ale staroslovanský Samhain), ktorému deti prišli slúžiť, napodobňujúc duše mŕtvych, blúdiacich v nočnej tme.
Je treba sa tiež zdržiavať praktík „Jack-O-Lanterns“ (lucerny z dýň), lebo i tieto pochádzajú z už skôr spomenutého keltského obradu obetného ohňa. A preto tým, že konáme tradíciu Jack-O-Lanterns, sme vlastne nútení oslavovať a ctiť pohanského keltského boha smrti Samhaina.
Starokeltský obrad v súvislosti s týmto sviatkom bol spojený tiež s veštením a predpovedaním. Po dohorení ohňa z obetnej vatry predpovedali pohanskí žreci z pozostatkov obetí, čo čaká ľud v nasledujúcom roku. A od tých dôb zostáva noc Halloweenu navždy nocou všemožných kúziel, čarov, veštenia, magických – tajuplných hier a neskôr v stredoveku je to všetko využívané k čiernej mágii a slúženiu satanovi, podľa veľaváženej presvätej Cirkvi. Tá zapálila oheň nezmyselného ničenia ľudských životov v podobe pálenia tzv.čarodejníc!!!
Keď filmový režisér John Carpenter nakrúcal zvlášť hrôzostrašný film, vybral si tento deň a obzvlášť slávenie Halloweenu. Pán Carpenter nepochybuje o tom, že podstata tohto sviatku je vlastne "satanská zloba". Aby sme sa o tom presvedčili, stačí len pozrieť ľubovolnú časť z piatich dielov filmu Halloween.
V dobe prvotnej keltskej Cirkvi, ktorá bola pravoslávnou, sa svätí Otcovia snažili pôsobiť proti tomuto pohanskému sviatku oslavujúceho Boha smrti a dohodli sa a ustanovili v tento deň sviatok Všetkých svätých (na Východe sa tento sviatok pripomína v prvú nedeľu po Päťdesiatnici). Tu nachádzame i pôvod slova Hallowe'en, pretože v starej angličtine All Hallow E'en znamená predvečer slávenie dňa Všetkých svätých. A tak sa robilo prefíkané pokresťančovanie starého sviatku Slovanov.
Pohanská viera sa dnes značne mieša s okultizmom, satanizmom a mágiou, vďaka Cirkvi, ktorá takto interpretuje staroslovanský sviatok. Obrátená karta pravdy o Slovanoch, že to vraj bola reakcia na snahu Cirkvi vytlačiť zo života ľudí tento sviatok, ale pohania práve v tento večer zvyšovali svoje horlivé snahy a reakcie proti kresťanstvu, no právom, veď Cirkev zapierala a chcela odsunúť do celkového zabudnutia ich staroslovanský sviatok. Na počiatku stredoveku sa Halloween stal hlavným sviatkom okultizmu. V túto noc a potom celý druhý deň sa uskutočňovali všemožné aktivity – kúzla a čary čiernej mágie a satanizmu. Mnohé z týchto činností spočívali vo výsmechu kresťanskej – hlavnej pravoslávnej viery a jej zvyklostiam. Ľudia sa obliekali do zvláštnych šiat so zobrazenou kostrou, aby vypadali ako kostlivci – s cieľom vysmievať sa cirkevnej tradícii a úcte k divotvorným ostatkom svätých. Kradli sa pritom kresťanské posvätné predmety – kríže, sväté Dary, uchovávané v chráme v zásobe pre chorých, s úmyslom poškvrniť ich a zneuctiť. Prax vyprosovania almužien sa konala s cieľom nahnevať a obťažovať kresťanov, ktorí sa kvôli svojej viere nemohli zúčastňovať takýchto aktov a nedávali almužnu tým, ktorí slúžili pánovi smrti, Samhhainovi a podľa Cirkvi Satanovi. (Kto nedal almužnu, tomu "koledníci" vyparatili niečo zlé.) V súčasnej západnej spoločnosti neskončili snahy cirkvi odstrániť tento pohanský sviatok pamiatkou všetkých svätých úspešne. Západná cirkev nejako vstrebala halloweenové oslavy do svojich cirkevných aktivít. Slúži sa halloweenová omša (s dyňami, ale zatiaľ bez masiek), cirkvi uskutočňujú halloweenové party či večierky (samozrejme, s dyňami i s maskami) - je to všetko "cool" a "fun"...
Zvyky dnešného Halloweenu sú zakorenené a vychádzajú z pohanstva dodávam, že z viery starých Slovanov, je to modloslužba a slúženie satanovi podľa pravoslávnej Cirkvi. Ako to, že sa tento sviatok, ktorý je tak protikladný kresťanskej viere, usídlil a bol prijatý kresťanmi? Odpoveď znie – duchovná apatia, špatné sklony, to sú korene ateizmu a zavrhnutie Boha. V súčasnom svete je človek neustále presvedčovaný, aby nehľadal žiaden duchovný význam v tom alebo onom zvyku, a to s cieľom, aby videl len zovňajšok, ktorý sa javí ako čosi milé, radostné a neškodné. Za takýmto prístupom sa ale skrýva ateizmus, popieranie existencie Boha a satana. Preto nakoniec vedie k tomu, že všetky tieto aktivity a vplyvy sa – nehľadiac, podľa Cirkvi, na ich jasne modloslužobnícky pôvod, dodávam, hoci to je pravý staroslovanský zvyk vtedajšej slovanskej viery – javia dnešným ľuďom ako neškodné, nemajúce žiadne následky.
Kto nejde s nami, je proti nám, „Kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje“ (Mat. 12,30), takže inakosť sa nepripúšťa a teda ani zvyk slávenia staroslovanského sviatku.
Poučujte svoje deti!
Hovorte s nimi o pohanských koreňoch podľa Cirkvi satanského sviatku Halloween, ale pravdivo, bol to staroslovanský sviatok viery starých Slovanov!
Na stránke http://www.ambon.or.cz  upozorňújú: "Ak je treba, nech deti nejdú do školy, aby sa nemuseli zúčastňovať príprav na tento sviatok. Sláva Bohu, stále sa ešte môžeme opierať o zákon (to pri vládcovi monarchovi bola nadradená Cirkev a mohla zakazovať a prikazovať čo je pravda a čo nie) a máme právo nezúčastňovať sa takých zhromaždení, ktoré sú proti nášmu kresťanskému svedomiu. Boh nám dal v deň Halloweenu oslavovať pamiatku pravoslávneho "svätého" Jána Kronštadtského, veľkého tvorcu zázrakov a človeka, ktorý uzdravoval, a dáva nám tým protijed, aby sme neboli ulovení satanom. (Poznámka moja: Aby sme zabudli celkom na svoje vlastné slovanské korene a aj sviatky našich prappraprapredkov Slovanov!) A my máme využiť tento dar, pretože Hospodin je skutočne „podivuhodný Boh vo svojich svätých“.
Zvyky spojené so Samhainom
Bolo zvykom napríklad prestierať pri večeri aj pre zosnulých príbuzných, u ktorých sa čakalo, že prídu rodinu navštíviť, alebo vystavovať za oknom zapálenú sviečku, často vo vyrezanej repe, ktorá mala blúdiacim dušiam mŕtvych posvietiť na ich cestu. Ľudia sa tiež prezliekali do starých šiat a maľovali si tváre, aby sa uchránili pred zlými duchmi.
Samhain blízky jeho pôvodnej keltskej podobe v súčasnosti oslavujú príslušníci niektorých novopohanských náboženstiev, najmä keltského novopohanstva a Wicca.
Samhain v tradícii Wicca
Z wiccanského Boha sa počas Samhainu stáva Pán smrti - v katolíckom slovníku Satan, ktorý sadá na trón v podsvetí ako vládca mŕtvych. Po jeho boku sedí Bohyňa, s ktorou sa podľa niektorých tradícií spojí a počne syna (nového Boha). Kým Bohyňa a mladý Boh sa Imbolcoom vracajú na tento svet, starý Boh zostáva v podsvetnej ríši, pomaly stráca svoju silu a postupne ho pohlcuje jeho vlastná tma a nevedomie.
Koľko nevedomých dnes oslavuje Halloween? Vonkoncom nevedia o tomto sviatku a jeho koreňoch to, čo by mali vedieť. A pokiaľ sú kresťanmi katolíkmi, tak by ho vonkoncom nemali sláviť v maskách a nočných zhromaždeniach. Degradujú tak nielen kresťanstvo, ale aj samotný sviatok svojich predkov staroslovanov, keďže to je dnes len obyčajné bláznenie, besnota, bezduché nevydarené novodobé divadlo bez pravého zmyslu a významu. Pre našich slovanských predkov mal sviatok veľký význam a hlavne duchovný.

 Helloween New York Halloween Parade

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RUKqLauTP1U


Ďakujem Heduška za pozvánku! Cezmín

 

Odkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://www.novoucestou.cz/?p=10072
http://www.religioustolerance.org/hallo_sa.htm
http://www.supernaturalwiki.com/index.php?title=Samhain
http://moje-kniha-stinu.blog.cz/1010/predkove-a-priprava-na-samhain

by Cezmín Slovakia 2012 http://seniorka.szm.com