wz
 

Vysoké Tatry

Okresné mesto Topoľčany

Obec Horné Chlebany

Čaro fontán doma a vo svete...

Čaro fontán

Fontány - mnohé z týchto skvostov architektúry sú významnými umeleckými dielami, ktoré nielen šokujú, ale aj pôsobia na estetickú stránku osobnosti. Už v biblickom príbehu, kedy Mojžiš udrel palicou o skalu a z nej začala prýštiť voda, ktorá znamenala záchranu, sa spomína tryskajúca voda zo skaly. Nie nadarmo sa hovorí o vode  že znamená základ života na Zemi. Symbol vyvierajúcej vody, studne má hlboké korene v spojitosti so životom. Trend stavania fontán, ktorý začali Peržania, využívame dodnes. Fontána je výraz pochádzajúci z latinčiny a znamená veľkú ozdobnú nádrž na vodu s vodometom. V období antiky vznikali v Rímskej ríši umelecky zdobené studne na miestach prirodzených prameňov - prírodných tokov vody v teréne - či pri akvaduktoch. Pramene, studne, fontány boli zasvätené antickému bohu pramenitej vody Fonsovi - odtiaľ je odvodený názov pochádzajúci z latinčiny - fontána.
V stredoveku sa fontány uplatňovali v chránených átriách kresťanských bazilík ako symbol očisty a aj ako súčasť kláštorných rajských záhrad vo vnútorných dvoroch, kde bola situovaná najčastejšie studňa života - "miskovitá" fontána.

Naše fontány

hrajúce, spievajúce, tancujúce...

Zdroj: Fotografie z internetu a čo som dostala od netových priateľov v e-mailoch.

 

 

 

Fontány v hlavnom meste Slovenska

v Bratislave

"Zem - planéta mieru"

Azda najobľúbenejšou fontánou mládeže Bratislavy je Zemeguľa s oficiálnym názvom: "Zem - planéta mieru" a je dielom architekta Tibora Bártfaya z roku 1982. Žulová guľa s vrstvou kovu predstavuje zemeguľu obletovanú holubicami – symbolom mieru. Nachádza sa na Hodžovom námestí (niekdajšie Mierové námestie) pred Prezidentským palácom.

 

"Lipový kvet" - Najväčšia fontána v Bratislave
 

 

Najväčšou bratislavskou fontánou je "Fontána Družby" zvaná "Lipový kvet". Nachádza na námestí Slobody. Je dielom architektov Tibora Bártfaya, Karola Lacku, Virgila Droppu, Juraja Hovorku a Juraja Hlavicu. V jej susedstve sa voľakedy nachádzalo Gottwaldovo súsošie.  Lipový kvet, tvoriaci telo fontány, je z nerezu a jeho priemer je 9 m. Kvet je umiestnený v kruhovej kaskádovitej nádrži, ktorej celkový priemer je 45 m. Najvyššia kaskáda je oproti najnižšej umiestnená vyššie o 2,5 m. V čase úplnej prevádzky fontány je celkový obsah vody až 2000 m kubických.

Pohľad na fontánu Lipový kvet z vtáčej perspektívy.

Filmová Fontána pre Zuzanu

Filmová Fontána pre Zuzanu nie je žiadnou turistickou atrakciou, ako by si azda aj mysleli milovníci uvedeného filmu. Je opustená. Fontánu - hlavnú postavu filmu z roku 1985 nájdete na Kupeckého ulici.

Takto to bolo v apríli roku 2008: kliknite na odkaz: 

http://topstar.noviny.sk/film-a-televizia/27-4-2008/video/fontana-lasky-opat-ozila-no-vejmelkova-sa-v-nej-neokupala.html

 

Fontána pred hotelom Carlton

 

Fontána pred hotelom Dukla: Milenci

 

Na Dulovom námestí v Bratislave stojí fontána s názvom "Milenci" a je funkčná, takže sa oplatí pri nej posedieť a porozjímať.

Ganymedova fontána

Najznámejšia fontána Bratislavy je azda Ganymedova fontána. Historická Ganymedova fontána z roku 1888 stojí pred bývalým Mestským divadlom, dnešným Slovenským národným divadlom. Fontánu darovala mestu Prvá bratislavská sporiteľňa. Jej autor, bratislavský rodák, sochár Viktor Tilgner sa pri jej tvorbe inšpiroval antickou legendou o chlapcovi Ganymedovi, ktorého orol na príkaz boha Dia uniesol na Olymp do sídla bohov, aby im slúžil ako pohárnik nalievajúci sladký nektár.

Viktor Oskar Tilgner

Je hlavným predstaviteľom neobaroka v plastikách na viedenskej okružnej triede. Jeho realistický akademizmus bol ovplyvňovaný Hansom Makartom, hlavným predstaviteľom maliarstva tzv. epochy Ringstrasse, s ktorým navštívil v roku 1874 Taliansko. Popri tom mal sochár kontakty aj s Johannom Straußom a patril k umeleckému okruhu okolo grófa Karla Lanckoronskiho.

Kačacia fontána

Jedna z bratislavských fontán je dielom sochára Roberta Kühmayera. Súsošie zhotovil v roku 1914 v južnej časti dnešného Šafárikovho námestia. Fontána je vytvorená zo žuly a bronzu. Kühmayer jej dal meno "Kačacia fontána", keďže pripomína povesť o troch chlapcoch a ich kačiciach: "Povesť popisuje priateľstvo troch chlapcov s miestnym vodníkom Zeleniakom. Keď raz chlapci chceli nazrieť do dunajského podvodného kráľovstva bez vedomia vodníka, po vyrieknutí čarovného slova na mieste skameneli aj so svojimi kačicami." Tak ich zachytila ruka majstra sochára.

Robert Kühmayer (1883 – 1972) – sochár narodený v Bratislave

Narodil sa 1. novembra 1883 v Bratislave. O ranom detstve Roberta nie sú zemáme takmer žiadne overené údaje. Ako 16-ročný odišiel pracovať do sochárskej dielne Josefa Valentina Kassina (1856 – 1931) vo Viedni. Po piatich rokoch, v roku 1904, sa vrátil do Bratislavy. Vďaka štipendiu, ktoré získal od mesta, študoval v rokoch 1907 – 1910 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, v ateliéri bratislavského rodáka Bélu Radnaiho (Rauscha). V snahe zdokonaliť svoje doterajšie vedomosti sa rozhodol stráviť dva roky (1911 – 1912) v umeleckom centre Európy, v Paríži. Nastúpil na súkromnú akadémiu Julian a stal sa žiakom profesora Raoula Verleta.
Po parížskom pobyte sa v roku 1912 vrátil do rodného mesta, kde žil a tvoril až do roku 1945, keď emigroval do Viedne. V Bratislave sa Kühmayer zapájal do kultúrneho diania. Od roku 1913 až do roku 1939 bol členom Bratislavského umeleckého spolku (Pressburger Kunstverein, Pozsonyi Képzőművészeti Egyesület), a zúčastňoval sa na spolkových výstavách. Jeho životná púť sa skončila v marci 1972 vo Viedni, vo veku 89 rokov.

Maximiliánova fontána


inak nazývaná aj Rolandova fontána

Maximiliánova, inak nazývaná aj Rolandova fontána stojí pred radnicou a je z roku 1572. Je najstaršou a vari aj najslávnejšou fontánou v Bratislave.  Bola vybudovaná ako verejný zdroj vody. Postavili ju na príkaz cisára Maximiliána II., keď po jeho korunovácii za uhorského kráľa roku 1563 vypukol v meste veľký požiar. Renesančnú fontánu tvorí okrúhla nádrž s priemerom 9 metrov v ktorej strede stojí stĺp ukončený sochou rytiera v renesančnom brnení. Socha zobrazuje podobizeň kráľa. Autorom tohto majstrovského diela, dokončeného v roku 1572, je kamenár Ondrej Luttringer. Po viacerých úpravách dnešná podoba fontány má už len pramálo spoločného s jej prvotným renesančným vzhľadom. Napriek tomu jej obľúbenosť sa nestratila, skôr naopak. Azda k tomu prispela aj romantická legenda o Rytierovi Rolandovi, ktorý je údajne tou postavou na vrchole fontány. Tradičného ochrancu výsad stredovekých miest a patróna mestských privilégií prijali Bratislavčania natoľko, že o jeho zázračnej schopnosti vymysleli hneď niekoľko legiend.
Tá bratislavská hovorí o tom, že Rolandova fontána na Hlavnom námestí má zázračnú schopnosť pohybu. Vraví sa, že socha rytiera na vrchole piliera sa dokáže otočiť okolo svojej osi. Stáva sa to však len jedenkrát do roka. Tento pozoruhodný úkaz môžu vidieť iba niektorí. Tvrdí, že Rytier Roland - tradičný ochranca mestských práv a výsad - sa otočí, aby vzdal hold radným pánom, ktorí v minulosti zahynuli pri obrane mesta. Svojím mečom pritom pozdraví každú zo štyroch svetových strán, aby tak požehnal mestu, ktoré ochraňuje.

Fontána "Vodný potok"

 

Pozdĺž námestia sa vinie fontána Vodný potok, zakončená malým vodopádom. Sú to vlastne vodné hodiny, ktoré každú celú hodinu signalizujú čas zvýšeným prúdom vody. Autormi vynoveného Hviezdoslavovho námestia sú Oto Grossmann a Juraj Šimek.

Fontána na nádvorí Zichyho paláca

 

Na Ventúrskej ulici...

Ventúrska ulica, jedna z dvoch najstarších ulíc, je oddávna ulicou palácov a študentov.

Nachádza sa tu Univerzitná knižnica a Vysoká škola múzických umení, svoje šľachtické sídla tu mali grófi Pálffy, Zichy, vážený rod Erdödyovcov a v Paláci Leopolda de Pauli bola ubytovaná i kráľovná. Na Ventúrskej sa stretáva umenie všetkých druhov, sú tu dve galérie, antikvariát Steiner, založený v roku 1847, koncertná sieň i vysokoškolské divadlo. Ruku si tu však podáva aj minulosť s prítomnosťou - pod oknami historických budov ponúka v súčasnosti občerstvenie až dvanásť krčmičiek a kaviarní. Aj im vďačí ulica za to, že sa radí k hlavným ťahom na ceste za typickým bratislavským posedením vo svetle kaviarenských lámp.
Do prírody patrí zver a človek do kaviarne - spieva sa v kabaretoch. Ventúrska má v súčasnosti až jedenásť kaviarní a jednu čajovňu, v lete sa sedí vonku pod slnečníkmi. Niekde v trojuholníku Panská, Ventúrska a Kapitulská sa nachádzal vchod do niekdajšieho keltského oppida na území dnešnej Bratislavy. Samotná ulica však vznikla až v 14. storočí ako pokračovanie Michalskej ulice. Svoje terajšie meno dostala o sto rokov neskôr podľa bohatého talianskeho prisťahovalca Venturina de Salto, ktorý tu vlastnil viacero domov.

Palác maršála Pálffyho (dom č. 10), dnes veľvyslanectvo Rakúska. Podľa pamätnej tabule na fasáde tu koncertoval šesťročný W. A. Mozart. Rekonštrukciu niekdajšieho historického objektu, stredovekého domu, dokončili len minulý rok. Pasáž vo vnútri je v súčasnosti oživená viacerými modernými prvkami - do reštaurácie Ludwig na prvom poschodí vedie zaujímavo riešené točité schodisko a renovované boli aj pavlače. Tu sa nachádzajú kancelárske priestory, pod presklenou strechou je však aj niekoľko bytov. Pri rekonštrukcii bola v dome objavená studňa z prvej polovice 13. storočia, hlboká 6,75 metra a mnohé archeologické nálezy, prevažne keramika. Studňa je zasypaná, svoju funkciu prestala plniť v 15. storočí, potom slúžila ako odpadová jama.

Významnú minulosť má dom č. 5, bývalá stará mincovňa, kde sa od roku 1430 razili mince. Kráľ Matej Korvín založil v tejto budove Academiu Istropolitanu, prvú vysokú školu v krajine. Stredoveký dvor dnes tvorí nádvorie VŠMU. Toto zákutie s vežou Dómu v pozadí pôsobí najmä za súmraku veľmi romanticky, a možno práve preto vznikla povesť, že o polnoci na dvore straší žena v bielom rúchu.

Zichyho palác (dom č. 11), obľúbené miesto na sobáše. Nádvorie najmä v lete patrí koncertom. Na prvom poschodí sa nachádza Galéria Z. Na Ventúrskej sa tiež nachádza K. Gallery. Bývalý Palác Leopolda de Pauli (dom č. 13) patrí pod Univerzitnú knižnicu. Trojposchodový dom je historicky veľmi zaujímavý. Na jeho mieste stávala kráľovská kúria, kde boli ubytovaní členovia kráľovskej rodiny. Bývali tu napríklad aj kráľovná Alžbeta, Matej Korvín alebo Mária Habsburská. V tomto dome sa narodil Wolfgang Kempelen a mal tu koncert deväťročný Franz Liszt.

Rekonštrukciu rokokového Erdödyho paláca (dom č. 1) strážili aj normy pamiatkarov. V prízemí je situovaná luxusná reštaurácia Le Monde. Svoju stredovekú tvár si Ventúrska ulica zachováva aj vďaka vývesným štítom. Vľavo drôtený štít hudobnín U Zichyho a uprostred tepaný medený štít starožitníctva Stanley. Viac: http://bratislava.sme.sk/c/1288398/na-venturskej-sa-stretava-stredovek-s-dneskom.html

 Fontána sv. Juraja - nádvorie Primaciálneho paláca

 Fontána sv. Juraja - nádvorie Primaciálneho paláca - jej ústrednou časťou je pieskovcové barokové súsošie zobrazujúce legendárneho rytiera bojujúceho s drakom. Autorom súsošia je pravdepodobne Juraj Lippay mladší, dračie hlavy rekonštruoval Alojz Rigele. Námetom súsošia je legenda o rytierovi Jurajovi, ktorý porazil trojhlavého draka a zachránil z jeho pazúrov devu. Fontána z polovice 17.storočia stála pôvodne na inom mieste, na nádvorí Primaciálneho paláca je od roku 1930.

Dievča so srnkou na Hviezdoslavovom námestí

Žena s džbánom na Františkánskom námestí

Fontána s plastikou ženy - táto fontána, uvádzaná aj ako nymfa Františka, znázorňuje ženu vylievajúcu vodu z krčahu, odetú do antického odevu, ktorá má na hlave helmu. Žena stojí v strede nádrže z ružového mramoru. Na námestí bola od roku 1804, neskôr ju premiestili na nádvorie Starej radnice. Na pôvodné miesto sa vrátila až v roku 1998.
 

 

by Cezmín Slovakia 2012 http://cezmin.wz.cz

Odkazy a zdroje
Krhlova fontána: http://pocitace.sme.sk/c/6482397/kupte-si-olympijske-cierne-kura-v-hodvabe-naj-na-internete.html
Fontány: http://urobsisam.topky.sk/zahrada/vodne-prvky/fontany-v-zahrade-136.html
http://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/juzne-slovensko-komarno-hranicne-mesto-na-avom-brehu-dunaja-ii/
http://www.zahradne-centrum.sk/stranka/zahradne-sochy-fontany-dekoracie-23.html
http://www.oase-filtrace.cz/produkty/fontanova-cerpadla/plovouci-fontana-pond-jet
http://vas.cas.sk/clanok/4466/tajomstvo-hrajucej-fontany-v-kosiciach-hudba-sa-mixuje-z-podzemia.html
http://sekanova.blog.sme.sk/c/56537/Rande-pri-bratislavskych-fontanach-II.html
http://www.archinet.sk/magazine/Clanok.asp?ClanokID=2&VydanieKOD=44&Magazine=projekt
http://www.archinet.sk/Magazine/Clanok.asp?ClanokID=12&VydanieKOD=61&Magazine=forum
http://www.svadbaonline.sk/clanky/o-svadbe/presporaciky-originalny-svadobny-odvoz_1
http://burkert.blog.sme.sk/c/202259/Chicago-koliska-mrakodrapov-a-mesto-kontrastov.html
http://bratislava.sme.sk/c/1288398/na-venturskej-sa-stretava-stredovek-s-dneskom.html
http://www.bratislava-travel.sk/kombinovana-prehliadka/resultpage/2/folder/2956.xhtml
http://www.schevka.sk/fotky/geocaching/050/007_hlavnenam/pages/hlavnenam02.htm
Fontány: http://urobsisam.topky.sk/zahrada/vodne-prvky/fontany-v-zahrade-136.html
http://www.facebook.com/pages/Monika-Viktoria/168482119859328
http://www.zahradne-centrum.sk/stranka/zahradne-sochy-fontany-dekoracie-23.html
http://napoleon-knihy.blogspot.sk/2012/08/kongres-tanci-ale-nehybe-se-z-mista.html
http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-podujati/zobraz-podujatie/190-zichyho-palac.html
http://visit.bratislava.sk/vismo/dvo.asp?id_org=700013&id_u=11012329&skupina=1
http://www.oase-filtrace.cz/produkty/fontanova-cerpadla/plovouci-fontana-pond-jet
http://lisinovic.blog.sme.sk/c/172081/Na-nadvorie-Europy-cez-Alzbetin-most.html
http://sekanova.blog.sme.sk/c/56537/Rande-pri-bratislavskych-fontanach-II.html
http://urobsisam.topky.sk/zahrada/vodne-prvky/fontany-v-zahrade-136.html
http://www.sirion.sk/kniha/Moderná%20záhrada-lubica-lesinska-38043.html
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10063/1000484/Dom-v-bratislavskom-Prievoze
http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/4959/najfascinujucejsie-fontany-sveta/
http://bratislava.sme.sk/c/4270149/kryty-snali-len-z-dvoch-fontan.html
http://www.facebook.com/pages/Monika-Viktoria/168482119859328
http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/dejepis/21055/?print=1
http://www.ron-del.net/index.php?co=1&sub=2&kat=15&detail=363
http://gis.fns.uniba.sk/feciskanin/?p=diary&s=krym

http://www.archinet.sk/Galeria/vystava.asp?SKA=&Vystava=46
http://ondera.blog.sme.sk/c/199908/Bratislavske-fontany-II.html
http://michallatta.blog.sme.sk/c/298794/Maj-vo-Volksgarten.html
http://ondera.blog.sme.sk/c/199908/Bratislavske-fontany-II.html
http://thelonglostwoods.blogspot.sk/2012_01_01_archive.html
http://ondera.blog.sme.sk/c/198807/Bratislavske-fontany.html
http://www.casopisasb.sk/web/sk/clanky/1122/function.include
http://urobsisam.topky.sk/fontany-v-zahrade/galeria/136/730
http://www.panorama.sk/go/clanky/1364.asp?lang=sk&sv=2
http://www.panorama.sk/go/clanky/1364.asp?lang=sk&sv=2
http://www.blogger.com/profile/01941925643080723293
http://www.nomad.sk/index.php/cestovanie/pobaltie/342
http://www.lawconference.sk/_index.php?page=29
http://www.annuaire-mairie.fr/photo-topolcany.html
http://gis.fns.uniba.sk/feciskanin/?p=diary&s=krym
http://sk.wikipedia.org/wiki/Viktor_Oskar_Tilgner
http://humus.smoula.net/krym.html

Zdroje: Wikipedia, www.marianskelazne.cz
http://www.fotonmag.cz/2009/11/
monikaviktoria http://monikaviktoria.com/
http://www.dinersclub.sk/print/431
http://www.fotonmag.cz/2009/11
Wikipedia, www.marianskelazne.cz 
http://referaty-seminarky.sk/bratislava-8/
http://referaty-seminarky.sk/bratislava-10/
Komárno: http://omestach.sk/kn/kn-foto1.html
http://hvorecky.sk/2009/02/02/lovci-zberaci/
http://www.racan.sk/2010/01/rendez.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/CE.ZA.AR 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zičiovci
http://manik.sk/slovensko/den11/

Ganymedova fontána: http://sekanova.blog.sme.sk/c/54333/Rande-pri-bratislavskych-fontanach-I.html
Chicago: http://zdenkosomorovsky.blog.sme.sk/c/283213/Chicago-mesto-mnohych-tvari-fotoreportaz.html
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/pamatnici-historie/dalsia-facka-pamiatkovej-starostlivosti.html?page_id=163256

http://www.webnoviny.sk/slovensko/obrazom-najvacsia-fontana-na-sloven/544156-clanok.html?from=newest_articles
Topoľčany panoráma fontány: http://panoramy.sme.sk/panorama/150/topolcany-namestie-m-r-stefanika-fontana/?pr=151&p=166

 

by Cezmín Slovakia 2013 http://seniorka.wz.sk