wz
 

 
Dobro, čo je vlastne dobro, keď to, čo robíme jednému je dobro a pre iného to už dobro nie je? Filozofická otázka... Stručne povedané... "Dobrom nazývame všetko, čo prispieva k blahu, je to základná morálna hodnota bytia, mravný ideál, ktorý je hodný nasledovania a je protikladom zla." Byť dobrým človekom veru nie je ľahké v dnešnej "širokolakťovej" spoločnosti...

Zdroj: Fotografie z internetu a čo som dostala od netových priateľov v e-mailoch.

Okresné mesto

Odkazy

 

 

 


by Cezmín Slovakia 2012 http://cezmin.wz.cz