wz
 
 

 
Ďakujem, čo je vlastne "Ďakujem", keď to, čo robíme jednému je "Ďakujem" a pre iného to už "Ďakujem" nie je? Filozofická otázka... Stručne povedané... "Dakujemm nazývame všetko, čo prispieva k blahu, je to základná morálna hodnota bytia, mravný ideál, ktorý je hodný nasledovania a je protikladom zla." Byť dobrým človekom veru nie je ľahké v dnešnej "širokolakťovej" spoločnosti...

 

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dak001.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dak01.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/daka.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakuj.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem3.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

 

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem4.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem5.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem6.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem7.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem9.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem10.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem11.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem12.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem15.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem17.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem18.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujemanjeli.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujemvam.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujemcezmin.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dik1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujemchlebany.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem13.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/vdak.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujemce.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/rada1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/rada2.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/rada.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem1.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem2.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujecez.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem21.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem14.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem20.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/dakujem22.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

<a href="http://cezmin.wz.sk" target="_blank"><img src="http://cezmin.wz.sk/Dakujem_files/zvdaky.gif" border="0" alt="Cezmín"></a>

by Cezmín Slovakia 2012 http://cezmin.wz.cz

Okresné mesto

Odkazy